Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne – Gdańsk Tompro

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne?

Świadectwa energetyczne są dokumentami określającymi jakość energetyczną budynku.
Zawierają podstawowe dane i wskaźniki zużycia energii w ocenianym budynku i wskaźniki porównawcze.

Świadectwo energetyczne budynku określa zapotrzebowanie energii
na następujące cele:

– energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
– energię zużywaną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
– energię zużywaną na potrzeby chłodzenia (tam gdzie jest stosowane),
a w odniesieniu do budynków innych niż mieszkalne także:
-energię zużywaną na oświetlenie.

Wynikiem końcowym sporządzonego świadectwa jest określenie całkowitej ilości energii (kWh/m2/rok) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Warto wiedzieć, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne. Określają to przepisy.

Sporządzanie świadectwa energetycznego obowiązuje dla budynku lub jego części w przypadku sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu musi zostać sporządzone dla wszystkich budynków o powierzchni ponad 250 m2 zajmowanych przez sądy, prokuraturę oraz organy administracji publicznej.

Świadectwa energetyczne – cena

Cena świadectwa jest ustalana każdorazowo indywidualne ponieważ zależy od wielu czynników, mi takich jak:

– rodzaj budynku (mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny, handlowo-usługowy,
produkcyjny, itp.),
– ilość i stopień skomplikowania instalacji znajdujących się w budynku,
– przeznaczenia świadectwa,
– dokumentacja techniczna budynku którą posiada zamawiający.