Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku Gdańsk TomPro

Oferujemy sporządzenie Charakterystyki Energetycznej dla projektu budowlanego wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego. Potwierdza, że zaprojektowane przegrody budynku m.in. takie jak ściany zewnętrzne czy dach spełniają wymagania w zakresie przenikalności cieplnej. Dodatkowo w tym opracowaniu konieczne jest określenie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m2] .

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło wskazuje, czy w projektowanym budynku jest opłacalne zastosowanie systemów takich jak pompy ciepła różnego typu, czy fotowoltaika itp.

Kto potrzebuje charakterystyki energetycznej?

Inwestorzy oraz projektanci ponieważ, jest niezbędną częścią każdego projektu budowlanego obiektu kubaturowego.