Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku

Oferujemy sporządzenie Charakterystyki Energetycznej dla projektu budowlanego wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego. Potwierdza, że zaprojektowane przegrody budynku m.in. takie jak ściany zewnętrzne czy dach spełniają wymagania w zakresie przenikalności cieplnej. Dodatkowo w tym opracowaniu konieczne jest określenie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m2] .

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło wskazuje, czy w projektowanym budynku jest opłacalne zastosowanie systemów takich jak pompy ciepła różnego typu, czy fotowoltaika itp.

Kto potrzebuje charakterystyki energetycznej:
Inwestorzy oraz projektanci ponieważ, jest niezbędną częścią każdego projektu budowlanego obiektu kubaturowego.