?>
Audyt energetyczny

Certyfikat i audyt energetyczny budynków Gdańsk TomPro

Certyfikacja i audyt energetyczny budynków to czynności wykonywane w celu wskazania optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku. Jeśli interesuje Państwa audyt i certyfikat energetyczny, cena ustalana jest po konsultacji z naszym ekspertem. Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Audyt energetyczny usługi

Audyt energetyczny obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynku związane ze zużyciem energii, w tym m.in.:
– przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy, itp.),
– okna,
– instalacje ogrzewania,
– instalacje wentylacji,
– instalacje klimatyzacji,
– instalacje ciepłej wody użytkowej,
– oświetlenie,
– zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępne lokalnie odnawialne źródła energii).
Finalnie audytor dokona oceny aktualnego zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną i przedstawi szereg propozycji efektywnych technicznie i ekonomicznie prowadzących do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

Kto potrzebuje audytu energetycznego?

Audytu energetycznego potrzebuje między innymi:
– właściciel budynku
dostarcza mu pełnej informacji o tym co należy wykonać, jakie będą związane z tym koszty i jaki zostanie osiągnięty efekt, czyli o ile zmniejszą się corocznie ponoszone koszty ogrzewania. Właściciel ma w audycie wszystkie dane do podjęcia decyzji o wykonaniu termomodernizacji.
Rozpoczęcie termomodernizacji bez audytu energetycznego naraża właściciela na wydatki i efekty inne niż się spodziewał!
– urzędy i banki
które kierują programami wspierania termomodernizacji. Audyt jest dokumentem, który określa cel, na jaki mają być przeznaczone środki, uzasadnia rzeczywistą potrzebę wnioskowanej kwoty dotacji lub kredytu, a także stanowi uzasadnienie, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z celami i warunkami programu.
Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku o dotacje czy dofinansowanie związane z termomodernizacją!
– projektant
który opracuje projekt budowlany, jako założenia do tego projektu. Według warunków określonych w audycie projektant ustala konkretne rozwiązania. Na przykład dla ocieplenia ścian, dla którego w audycie został ustalony materiał i grubość warstw projektant opracowuje szczegóły wykonawcze, rodzaj faktury i kolory elewacji, a według wymagań określonych dla okien dobiera ich konkretny rodzaj oraz opracowuje szczegóły umocowania okien w ścianach.
Projektant w projekcie termomodernizacji dzięki audytowi energetycznemu może zaprojektować optymalne pod względem ekonomicznym i technicznym rozwiązania.

Cena audytu energetycznego:

Cena audytu jest ustalana każdorazowo indywidualne ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. takich jak:
– rodzaj budynku (mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny, handlowo-usługowy, produkcyjny, itp.),
– ilość i stopień skomplikowania instalacji znajdujących się w budynku,
– przeznaczenia audytu,
– dokumentacja techniczna budynku którą posiada zamawiający.